วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


               น.ส. สุจินดา จันทวี

        ชื่อเล่น  ดา

                โปรแกรม การประถมศึกษา

             คณะ ครุศาสตร์

                 รหัสนักศึกษา  544188076

                     ภูมิลำเนา  โคราช....จร้า